Národní dohledové centrum

Národní dohledové centrum je centrum telemedicínských služeb, které pacientům umožňuje v pohodlí domova monitorovat jejich fyziologické funkce včetně srdeční aktivity. Měření probíhá pomocí zdravotnických přístrojů uzpůsobených pro bezdrátový přenos naměřených hodnot. Měření je velmi jednoduché a intuitivní. Naměřené hodnoty jsou pomocí bluetooth technologie přenášeny prostřednictvím zabezpečené sítě do Národního

dohledového centra, kde jsou přenesené údaje zpracovávány a vyhodnocovány. Hodnoty jsou zobrazované v reálném čase a ošetřující lékař k nim má neustálý přístup. V případě, že hodnoty vykazují zhoršený nebo nestabilní zdravotní stav pacienta, je lékař i pacient neprodleně informován.  Provoz Národního dohledového centra je nepřetržitý a jeho obsluhu zajišťují zkušení asistenti se zdravotnickým vzděláním.

Aktuality
Mezinárodní konference Brokerage Event 2017

Dne 5.10.2017 proběhla prezentace Národního dohledového centra na již 5. ročníku Brokerage Event na téma inteligentní technologie pro občany Moravskoslezského kraje, která proběhla v Nové aule VŠB pod záštitou náměstka hejtmana Jakuba Unucky. Organizátorem konference byla Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s CPI VŠB a Krajskou hospodářskou komorou. (stránky události)

Výhra v soutěži „Chytrá řešení“ MSK

Koncepce chytrého regionu vychází z dlouhodobé vize zlepšit lidem v regionu kvalitu života s pomocí využití moderních technologií. Jedním z prvních konkrétních kroků, jak se tomuto cíli přiblížit, je právě podpora inovativních projektů jako je temeledicína. Sociálním a zdravotnickým zařízením budou poskytnuty 4 telemedicínské terminály pro snímání fyziologických funkcí uživatelů ZSS. (Celý článek)

Ošetřovatelské dny prevence

Jedná se o přednášky pro studenty programu Ošetřovatelství a oboru Všeobecná sestra a širokou veřejnost. Tento blok přednášek se zaměřuje na zdravotní a sociální prevenci. Dohledové centrum zde prezentovalo možnosti využití telemedicíny pro občany MSK a klienty sociálních služeb. Foto

Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků

Cílem každoročně pořádaného kongresu je komplexní edukace odborné veřejnosti v péči o diabetické pacienty. Jedním z prezentovaných témat byla právě spolupráce NDC s diabetologickými ambulancemi. Foto 1 , Foto 2 , Pozvánka

Blog

Napište nám své zkušenosti s telemedicínou!

Máte o službu zájem?

Zadejte své telefonní číslo a náš konzultant klinických aplikací Vám sám zavolá.

Národní dohledové centrum 800 500 408

Bezplatná linka dostupná po – pá 8:00 – 16:00 hodin

Spřátelené weby
ndfa
mm
vsb
ou
bulov
fno
MSK
Ostrava
TopHelp s.r.o.
Motol
Slunečnice Poruba