Národní dohledové centrum

Národní dohledové centrum je centrum telemedicínských služeb, které pacientům umožňuje v pohodlí domova monitorovat jejich fyziologické funkce včetně srdeční aktivity. Měření probíhá pomocí zdravotnických přístrojů uzpůsobených pro bezdrátový přenos naměřených hodnot. Měření je velmi jednoduché a intuitivní. Naměřené hodnoty jsou pomocí bluetooth technologie přenášeny prostřednictvím zabezpečené sítě do Národního

dohledového centra, kde jsou přenesené údaje zpracovávány a vyhodnocovány. Hodnoty jsou zobrazované v reálném čase a ošetřující lékař k nim má neustálý přístup. V případě, že hodnoty vykazují zhoršený nebo nestabilní zdravotní stav pacienta, je lékař i pacient neprodleně informován.  Provoz Národního dohledového centra je nepřetržitý a jeho obsluhu zajišťují zkušení asistenti se zdravotnickým vzděláním.

Aktuality
Ošetřovatelské dny prevence

Jedná se o přednášky pro studenty programu Ošetřovatelství a oboru Všeobecná sestra a širokou veřejnost. Tento blok přednášek se zaměřuje na zdravotní a sociální prevenci. Dohledové centrum zde prezentovalo možnosti využití telemedicíny pro občany MSK a klienty sociálních služeb. Foto

Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků

Cílem každoročně pořádaného kongresu je komplexní edukace odborné veřejnosti v péči o diabetické pacienty. Jedním z prezentovaných témat byla právě spolupráce NDC s diabetologickými ambulancemi. Foto 1 , Foto 2 , Pozvánka

Konference – Efektivní nemocnice 2016

Ve dnech 29. 11. a 30. 11. 2016 se Národní dohledové centrum zúčastnilo odborné konference „Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“, která se konala v Congress Hotelu Clarion v Praze. Foto 1 , Foto 2 , Program

Prezentace NDC IV. Mezinárodní kongres POUZP

Dne 7.10. 2016 se Národního dohledového centrum zúčastnilo IV. Mezinárodního kongresu POUZP v Multifunkční aule Gong, Dolních Vítkovicích Ostrava. Prezentována byla přednáška na téma „Telemedicína v praxi“. Program, prezentace

Blog

Napište nám své zkušenosti s telemedicínou!

Máte o službu zájem?

Zadejte své telefonní číslo a náš konzultant klinických aplikací Vám sám zavolá.

Národní dohledové centrum 800 500 408

Bezplatná linka dostupná 24 hodin 7 dní v týdnu.

Spřátelené weby
ndfa
mm
vsb
ou
bulov
fno
Ostrava
TopHelp s.r.o.
Motol
Slunečnice Poruba