Pacient

Národní dohledové centrum zajišťuje monitoring fyziologických funkcí pacienta a diagnostiku na dálku, pod dohledem odborníků v pohodlí domova.

Telemedicína funguje jako podpůrná léčba pro seniory, pacienty s chronickými onemocněními, pro pacienty po hospitalizaci a další.

Pravidelné měření a vyhodnocení naměřených hodnot umožní lékaři včas reagovat na změny Vašeho zdravotního stavu (pružně upravit medikaci, stanovit přesnější diagnózu), čímž lze častokrát předcházet i zbytečné (opakované) hospitalizaci.

V současné době jsme schopni snímat, přenášet, zobrazovat a vyhodnocovat:

 • krevní tlak (tlakoměr)
 • saturaci krve kyslíkem a pulz (oxymetr)
 • dechové funkce (spirometr)
 • hladinu cukru v krvi se záznamem dávkování inzulínu (glukometr)
 • srdeční akci (jednokanálové a tříkanálové EKG, včetně záznamu pohybu s neomezenou délkou záznamu)
 • (infračervený a kontinuální teploměr)
 • hmotnost (váha, včetně poměrného rozdělení tuku, vody a svalů)
 • monitoring krevní srážlivosti PT/INR

Jaké jsou Vaše obtíže?

Kardiovaskulární onemocnění/problémy se srdcem

Několika denní/týdenní/dlouhodobý EKG holter. Pro pacienty s podezřením, či indikovanými arytmiemi srdečního rytmu, fibrilaci síní, či jiným kardiologickým onemocněním, či podezřením na poruchu kardiovaskulárního systému. Pacient obdrží 1-3 kanálový EKG holter velikosti krabičky zápalek, který je v současné době nejmenší a nejkomfortnější na trhu. Po krátkém zaškolení je požadovanou dobu (po dohodě s kardiologem, či individuální dohoda) monitorován, přičemž vede běžný život (práce, sport, spánek). Po ukončení monitoringu je našimi kardiology vyhodnocen EKG záznam a doporučen další postup. Veškerá data jsme schopni předat Vašemu specialistovi, či praktickému lékaři. Po celou dobu monitoringu jsme pro Vás na tel. 800 500 408.

Spánková apnoe/chrápání, či lapání po dechu

První příznak potenciálních problémů. Poruchy dechových funkcí při spánku (nejčastěji funkce hltanu), tedy obstrukční apnoe jsou jednou z významných příčin kardiovaskulárních onemocnění. Dechová zástava totiž velmi namáhá srdce, zvyšuje krevní tlak a srdeční tep. Důsledkem je zvýšené vylučování stresových hormonů, které vedou k zánětlivým procesům. V důsledku toho všeho se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že ve finále budete trpět hypertenzí nebo dostanete infarkt. V případě, že bude apnoe diagnostikována, existuje dnes několik přístupů a terapií, jak nemoc eliminovat. Základem je diagnostika a vyloučení či potvrzení apnoe. Spánkové laboratoře v nemocnicích, či jiných lůžkových zařízeních mají dlouhé čekací lhůty a průkaznost diagnostiky i přes vybavenost těchto center je většinou s ohledem na nekomfort pacienta, který mnohdy usne na pár chvil, omezená (nemocniční lůžko, provoz oddělení, sada zapojených přístrojů atd.). Proto se v posledních letech více a více hodnotí přínos domácí diagnostiky. Naše dohledové centrum nabízí domácí polygrafii, tedy diagnostiku založenou na sadě měření (dechové funkce, saturace krve, EKG, tlakový holter, případně záznam zvuku pro chrápání a hodnocení zástav) v 3denním režimu v pohodlí vlastní postele. Po celou dobu monitoringu jsme pro Vás na tel. 800 500 408.

Hypertenze, poruchy krevního tlaku

<strong>Arteriální hypertenze</strong>, často jen <strong>hypertenze, hypertonus</strong> nebo <strong>zvýšený krevní tlak</strong>, je onemocnění, při kterém je chronicky zvýšený tlak krve v cévním řečišti. Ten má přímý vztah k rozvoji mrtvice a ischemické choroby srdeční, která vede ke vzniku infarktu myokardu. Dohledové centrum Vás vybaví týdenním záznamem, tzv. tlakovým holterem, vyhodnocená data z měření zašleme Vašemu praktickému lékaři, či specialistovi. Po celou dobu monitoringu jsme pro Vás na tel. 800 500 408.

Respirační oněmocnění, plicní problémy, astma, kašel, pobyt ve zněčištěném prostředí, kouření

<strong>Chronická obstrukční plicní nemoc</strong> (CHOPN) je systémové zánětlivé onemocnění, které postihuje hlavně dýchací soustavu. V ČR je postiženo asi 8 % populace, především muži, ale výskyt u žen stoupá (kuřáctví), úmrtnost v důsledku tohoto onemocnění je asi 2000 pacientů ročně. Příčinou úmrtí jsou kardiovaskulární nemoci nebo bronchogenní karcinom, respirační selhání. Dohledové centrum nabízí několikadenní/několikatýdenní spirometrický monitoring (společně s měřením tlaku, případně EKG a oxymetrie) pro včasný záchyt a  vyhodnocení pneumologických/respiračních onemocnění. Vyhodnocení a naměřená data předáme Vašemu praktickému lékaři, či specialistovi. Po celou dobu monitoringu jsme Vám k dispozici na 800 500 408.

Obezita, kardiovaskulární komplikace a životní styl

Trápí Vás či Vaše dítě obezita? Pokud čtete tyto řádky, jste na dobré cestě :) Nadměrná váha, nedostatek pohybu a nezdravý jídelníček jsou notorickými faktory pro kardiovaskulární onemocnění (cukrovka, vysoký tlak, poruchy srdečního rytmu - infarkt atd.) Národní dohledové centrum Vám nabízí balíček (tlakoměr, EKG, osobní váha, pohybový sensor pro vyhodnocení spotřebované energie) a mobilní hub pro přenos naměřených hodnot. Po celou dobu jsme pro Vás na tel. 800 500 408 a rádi do monitoringu zapojíme Vašeho praktického lékaře, či specialistu, se kterými samozřejmě budeme sdílet data. Motivujte a hlídejte Vaše děti s těmito problémy. Již pravidelným měřením, kromě sledovaných dat, získá dítě sebedisciplínu. Součástí je pravidelný týdenní report a pravidelná komunikace s rodiči, případně dítětem, či s motivovaným dospělým pacientem. Monitoring je obvykle smysluplný minimálně na dobu trvání 1-3 měsíce (individuálně i déle).

Jiné obtíže

pro včasný záchyt v rámci primární (podezření na nemoc), či sekundární prevence (již jsem chronikem ale nechci se zhoršit):

 • diabetes a jeho komplikace (měření hladiny glykemie, záznam dávkovaného inzulinu, monitoring kardiovaskulárních komplikací Diabetu - tkal , EKG)
 • kontinuální měření teploty při závažných chřipkových, zánětlivých, či jiných onemocněních
 • pro další info o sledovaných nemocech volejte na 800 500 408

Kontaktujte nás

Bezplatná linka dostupná po – pá 8:00 – 16:00