Lékař

Vzdálený monitoring je vhodný způsob, jak sledovat vývoj zdravotního stavu pacienta v domácím prostředí.

Pravidelné měření fyziologických funkcí pacienta, jejich přenos, zobrazení a vyhodnocení Vám umožní pružně reagovat na změny zdravotního stavu Vašeho pacienta (upravit medikaci, stanovit přesnější diagnózu).

V současné době jsme schopni snímat, přenášet, zobrazovat a vyhodnocovat:

 • krevní tlak (tlakoměr)
 • saturaci krve kyslíkem a pulz (oxymetr)
 • dechové funkce (spirometr)
 • hladinu cukru v krvi se záznamem dávkování inzulínu (glukometr)
 • srdeční akci (jednokanálové a tříkanálové EKG, včetně záznamu pohybu s neomezenou délkou záznamu)
 • teplotu (infračervený a kontinuální teploměr)
 • hmotnost (váha, včetně poměrného rozdělení tuku, vody a svalů)
 • monitoring krevní srážlivosti PT/INR

V průběhu našich projektů jsme dlouhodobě monitorovali více než 1000 pacientů z oborů kardiologie, diabetologie, pneumologie, neurologie, hematoonkologie a praktického lékařství. Byli mezi nimi jak pacienti s chronickým onemocněním, tak pacienti v postnemocniční péči nebo v dlouhodobé domácí péči. Pilotní projekty prokázaly jak zvýšení disciplíny pacientů při léčbě (projevující se zlepšujícími se trendy), tak lepší stabilizaci stavu pacienta. Dále také menší počet nutných opakovaných hospitalizací.

Národní dohledové centrum prostřednictvím domácího monitoringu zachytilo také v několika případech celkově se zhoršující zdravotní stav pacientů. Zároveň bylo u několika pacientů, kteří si dlouhodobě stěžovali na subjektivní obtíže, odhaleno zdravotní riziko (zejména srdeční arytmie), které nebylo možné ani při opakovaných ambulantních vyšetřeních odhalit.

Proč Národní dohledové centrum?

 • Nejucelenější řešení telemonitoringu
 • Snadná obsluha ze strany pacienta
 • Bezpečnost a spolehlivost přenosu a uchovávání dat
 • Maximální podpora pro lékaře (časová nenáročnost, jednoduchost práce v aplikaci)

Pro všechny své pacienty obdržíte jeden zabezpečený přístup do aplikace. V té pak můžete kontrolovat a vyhodnocovat naměřená data, zapisovat dekurzy nebo posílat pacientovi zprávy (změny měření, objednání návštěvy v ordinaci, úprava medikace apod.). Po ukončení monitoringu obdržíte závěrečnou zprávu pro založení do karty Vašeho pacienta.

Kontaktujte nás

Bezplatná linka dostupná po – pá 8:00 – 16:00