Blog

02/02/2021|ndcentrum.cz

Vzdálený monitoring hematoonkologických pacientů ve FNO Ostrava.

Projekt zaměřený na hematoonkologické pacienty.

Dnes si představíme projekt, který se zaměřuje na monitoring hematoonkologických pacientů. V tomto projektu spolupracuje Národní dohledové centrum s Hematoonkologickým oddělením
Fakultní Nemocnice Ostrava.
 
Pacienti zařazení do projektu si pravidelně měří krevní tlak a tělesnou teplotu. Jedná se o pacienty s aktivní léčbou (chemoterapií), o pacienty po transplantaci kostní dřeně a pacienty s různou formou leukémie.
 
Měření probíhá za pomocí telemedicínských přístrojů v domácím prostředí,snahou je včasný záchyt možné nastupující sepse. Lékaři z Kliniky hematoonkologie FN Ostrava dostávají informace o naměřených hodnotách, při překročení nastavených parametrů, systém informuje lékaře o změně zdravotního stavu pacienta a lékař může ihned intervenovat.
Cílem projektu je podpora léčby, zvyšování kvality života při onkologické léčbě, monitorovaný pobyt v domácím prostředí, okamžitou konzultaci zdravotního stavu s lékařem, možnost předejít rozvoji sepse a tím i fatálním dopadům pro pacienta. Délka projektu je stanovena na 36 měsíců. Do projektu se dosud zapojilo 65 pacientů.

Diskuze k článku (0)