Blog

28/10/2020|ndcentrum.cz

Šance pro srdce, průběžné výsledky

V dnešním druhém pokračování informačních článků si představíme průběžné výsledky projektu Šance pro srdce - Horizont II

 

V dnešním článku vám přinášíme průběžné výsledky projektu Šance pro srdce - Horizont II. 

 

Pacientům jsou snímány, přenášeny a zobrazovány hodnoty krevního tlaku, pohybové aktivity a srdečního pulsu. Všechny zmíněné data jsou přenášena a vyhodnocována v reálném čase. Pro všechny pacienty je kromě návodu na obsluhu telemedicínských přístrojů v tištěné podobě poskytováno také instruktážní video.

 

Monitoring probíhá několikrát denně po dobu dvou měsíců, následuje pauza a posléze další kontrolní měsíc na jehož konci se výsledky vyhodnocují. Již v průběhu monitoringu však má lékař online výsledky krevního tlaku a může provést u pacienta lékovou intervenci že si ho pozvat na další vyšetření nebo krevní testy k sobě do ambulance. 

 

V projektu funguje nonstop technická podpora, která zajišťuje dohled nad upozorněním a řešení alarmů. Pro řešení problémů s měřením, interpretací dat, zajišťování komunikace s ošetřujícím lékařem je vyhrazená hlasová komunikační podpora, která funguje v pracovní době (po-pa ,8-16hod).

 

Výsledky:

V následujících řádcích si představíme dosavadní výsledky a jednu konkrétní kazuistiku, kde náš projekt již pomohl odhalit problém u pacienta.

 

Při pravidelném měření krevního tlaku u pacienta (56 let) byla zjištěna hypertenze a občas nepravidelný pulz, který signalizoval tlakoměr. Po dohodě s ošetřujícím lékařem byl pacientovi přiřazen další přístroj na EKG záznam, pacient si měří 30 vteřin EKG křivky ráno a večer. Na základě hodnocení EKG je pacientovi indikován pro rozšířenou a validnější diagnostiku EKG holter a následně k nastavení a úpravě léčby. Taktéž se samozřejmě pokračuje v  dálkové monitoraci pro zachycení efektů léčby.Základní přehled provedených měření.

Celkem provedených měření:

30016

  

Přehled kritických alarmů

Kritické alarmy

Počet alarmů

Relativní četnost (%)

Systolický tlak:

3499

12

Diastolický tlak:

1398

5

Vysoký tep:

889

3

Celkem:

5786

19

 

Limitní hodnoty systolického a diastolického tlaku, při jejichž překročení se vyvolá varovný či kritický alarm se individuálně nastavují pro každého pacienta. 

Přehled varovných alarmů

Varovné alarmy

Počet alarmů

Relativní četnost (%)

Systolický tlak:

11748

39

Diastolický tlak:

8862

30

Vysoký tep:

0

0

Celkem:

20610

69

  

Diskuze k článku (0)