Blog

10/10/2020|ndcentrum.cz

Šance pro srdce

Představujeme vám první ze série článků, které vám blíže představí projekt Šance pro srdce.

Horizont II - Šance pro srdce

 

Projekt Šance pro srdce je jedním z největších telemedicínských projektů v České republice. Vznikl ve spolupráci s RBP zdravotní pojišťovnou, Národním dohledovým centrem a Moravskoslezským krajem. Jedná se o dvouletý projekt zaměřený na optimalizaci péče o pacienty s hypertenzí. Do projektu se postupně zapojí  téměř 1000 pacientů. V České republice trpí hypertenzí az  40% populace, přičemž jedna čtvrtina o tom neví.

 

Cíle projektu jsou snížení rizika vzniku kardiovaskulárních komplikací podle SCORE u osob s léčenou hypertenzí a ověření efektivity využití telemedicíny v léčbě hypertenze v podmínkách českého zdravotnického systému. Cílovou skupinou projektu Šance pro srdce jsou pojištěnci RBP ve věku 40-75 let s primárně léčenou hypertenzí.

 

Zahraniční studie prokazují, že zapojením selfmonitoringu krevního tlaku je spojeno se snížením  adherence k léčbě, snížení systolického tlaku krve o 3,5 - 8,0 mm Hg a diastolického tlaku krve o 1,9 - 4,4 mm Hg. 

 

Národní dohledové centrum zajišťuje telemonitoring v rámci celého projektu Šance pro srdce. Smysl naší práce spočívá především v distribuci měřících přístrojů, školení a komunikaci s pacienty, kteří se sami měří v pohodlí domova a následném vzdáleném přenosu a uchovávání naměřených dat. K těmto datům má online přístup nejen ošetřující lékař ale také pojišťovna a na vyžádání může elektronický report ze svých měření získat také pacient. V případě opomenutí měření je pacient upozorněn SMS zprávou nebo telefonátem. Náš ústav také zajišťuje služby technické podpory v podobě call centra. 


Diskuze k článku (0)