Blog

Projekt „Praktické využití telemedicíny ke sledování dětských pacientů s chronickými nemocemi“

Spolupráce Odborného léčebného ústavu Metylovice a Národního dohledového, centra za podpory Moravskoslezského kraje, začala v roce 2018. Projekt zaměřený na dětského pacienta se začal realizovat v květnu 2018. 

 

Záměrem projektu je nadstandardní péče ve formě vzdáleného monitoringu pomocí  telemedicínského řešení, preventivní působení a včasný záchyt chorob, podpora zdravého životního stylu.  

 

Předmětem projektu je diagnostika a vzdálený monitoring fyziologických funkcí dětských pacientů za účelem prevence a včasného záchytu respiračních onemocnění, obezity a kardiovaskulárních onemocnění. Pravidelně se sledují hodnoty krevního tlaku, tělesné teploty, tělesné hmotnosti, dechových funkcí, nasycení tkání kyslíkem, srdeční činnosti (EKG) a pohybové aktivity.

 

Cílem je kontinuální sběr ucelených dat o zdravotním stavu dítěte pro ošetřujícího lékaře, nepřetržitý přístup k datům a dohled pověřeného lékaře Odborného léčebného ústavu Metylovice. V úvodu pobytu jsou edukováni rodiče i pacienti, kteří nastupují k pobytu. Zdravotnický personál pokračuje v edukaci během pobytu dítěte, podporuje soběstačnost dítěte při užívání telemedicínských přístrojů. Vybrané děti s výraznými rizikovými faktory pokračuji v monitoringu v rámci domácího měření (v závislosti na zdravotním stavu jsou sledovány v domácím prostředí po dobu 3 – 9 měsíců). 

 

V projektu jsou monitorovány děti především s chronickým plícním onemocnění jako je astma, ale i s dalším onemocněním, které souvisí s vlivem nepříznivého životního prostředí. Druhou skupinou zařazenou do projektu jsou děti s kardiálním onemocněním a děti s oběhovými potížemi jako je hypertenze. Účelem měření v jednotlivých skupinách pacientů je zastavení progrese choroby, zlepšení dlouhodobého zdravotního stavu a včasný záchyt onemocnění a komplikací, zejména oběhové soustavy v jejich raném stádiu.Diskuze k článku (0)