Aktuality

21. července, 2020
  • Text
  • Foto

Zvýšení kvality péče o seniory v domově seniorů Slunečnice s využitím telemedicíny

V letošním roce realizujeme projekt "Zvýšení kvality péče o seniory v domově seniorů Slunečnice s využitím telemedicíny".

Statutární město Ostrava telemedicínské služby podporuje a na projekt poskytlo neinvestiční účelovou dotaci na pokrytí nákladů. Využitím moderních technologií v domově seniorů je zajišťen vzdálený monitoring fyziologických funkcí klientů, a to i v době mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19.

Fotky