Aktuality

18. prosince, 2018
  • Text

Získejte praxi v telemedicíně a přivydělejte si během studia

NABÍDKA PRÁCE

Do týmu Národního dohledového centra (dále „NDC“) hledáme ambiciózní studenty na pozici odborného asistenta NDC. Podílejte se na rozvoji telemedicíny v ČR s námi.

 

NDC je centrum telemedicínských služeb umožňující pacientům v pohodlí domova či v prostředí zařízení sociálních služeb monitorovat jejich fyziologické funkce. Měření probíhá pomocí zdravotnických přístrojů uzpůsobených pro bezdrátový přenos naměřených hodnot (EKG, glukometr, oxymetr, tlakoměr, spirometr, váha, teploměr…).

Četné studie ve světě prokázaly jednoznačný přínos telemedicíny. V mnoha zemích EU je telemedicína přijata jako běžný nástroj řešení problémů stárnoucího obyvatelstva a nárůstu chronických onemocnění. 

Vizí NDC je realizací projektů prokázat medicínské, ekonomické a logistické přínosy telemedicínských řešení tak, aby se staly podporou běžných léčebných postupů a byly zahrnuty do úhradových mechanismů v rámci veřejného zdravotního pojištění. Dle schválené Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR lze toto očekávat nejpozději do roku 2020. V současné době jsou telemedicínské služby NDC podporovány také z rozpočtu Moravskoslezského kraje – zvítězili jsme v Soutěži o nejlepší chytrá řešení Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu Podpora zavádění inteligentních technologií ve zdravotnictví.

  

Náplň práce:

vstupní a následná měření uživatelů v zařízeních sociálních služeb (zapisování vstupních diagnóz, objektivních potíží...)

vzdálený monitoring pacientů a řešení alarmujících hodnot fyziologických funkcí

provádění testovacích měření, konfigurace a nastavení přístrojů

komunikace prostřednictvím bezplatné telefonní linky s pacientem, lékařem, případně technickou podporou

spolupráce na projektech v oblasti telemedicíny v roce 2019

 

Výhody:

získání praxe v perspektivním oboru

pracoviště na „dobré adrese“ v Moravskoslezském inovačním centru (bývalý Vědecko-technologický park) v Ostravě-Porubě

 

Kontakt:

Tel.:    735 729 900

Email: office@ndcentrum.cz

 

Hledáme právě Vás!