Aktuality

18. května, 2021
  • Text
  • Foto

Telemedicína v domově seniorů Slunečnice

Také v roce 2021 pokračujeme se vzdáleným monitoringem fyziologických funkcí vybraných uživatelů v Domově Slunečnice v Ostravě - Porubě.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytované péče seniorům v jejich přirozeném prostředí formou telemedicínských služeb. I v tomto roce se pravidelným a intenzivním monitoringem zaměříme na možný včasný záchyt onemocnění covid-19. Děkujeme statutátárnímu městu Ostrava za kontinuální podporu při financování tohoto projektu.

Fotky