Aktuality

23. dubna, 2018
  • Text
  • Foto

Poskytnutá dotace statutárního města Ostrava

Na základě podané žádosti v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast zdravotnictví jsme z rozpočtu statutárního města Ostravy získali neinvestiční účelovou dotaci na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu s názvem Vzdálený monitoring uživatelů v domovech pro seniory. Projekt realizujeme v Domově Slunečnice Ostrava v období od 1.1.2018 do 31.12.2018. Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou podporu.

Fotky