Aktuality

4. září, 2018
  • Text
  • Foto

Podepsání Memoranda o porozumění mezi NDC, VŠB-TUO a Dongguk University

Národní dohledové centrum v červenci navázalo spolupráci s projektovými partnery z Koreje a VŠB-TUO Ostrava. Dne 23.7.2018 došlo v sídle NDC ke slavnostnímu podepsání Memoranda o porozumění mezi Národním dohledovým centrem, Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava a Dongguk University, Soul. Cílem memoranda je podporovat a posilovat vědeckou a akademickou spolupráci a interakci mezi NDC, VŠB-TUO a DGU v oblasti vzájemných zájmů.

Fotky