Aktuality

8. listopadu, 2019
  • Text
  • Foto

MEDICAL TRIBUNE: Ostraváci spolili síly v telemedicíně

Vzdálený monitoring klientů sociálních ústavů, telemedicínské kiosky v odlehlých obcích. Projekty tohoto typu bude od nynějška rozvíjet nový společný projekt Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Ústavu vývoje a klinických aplikací.

V areálu Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) má do konce roku vzniknout Centrum telemedicínských služeb. Navazuje na reálné projekty, které už v regionu běží. „Pacientům s chronickým onemocněním telemedicína výrazně zlepšuje kvalitu života. Odpadnou dlouhotrvající hospitalizace, mohou zůstat v domácím prostředí, a přitom pod lékařskou kontrolou, což se pozitivně odrazí hlavně na jejich psychice. Nezanedbatelným přínosem je i celkové zlevnění léčby,“ uvedl MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FNO.

V rámci Centra telemedicínských služeb zřídí Lékařská fakulta Ostravské univerzity pracoviště pro stáže a výuku mediků. Znalost technologických řešení do spolupráce přináší Ústav vývoje a klinických aplikací (ÚVKA). Tuto neziskovou organizaci založila fi rma Equity Medical CZ, česká investiční společnost zaměřující se na zdravotnické digitální trendy.

ÚVKA zřizuje Národní dohledové centrum, které provozuje síť pro přenos dat z telemedicínských přístrojů, zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot a servis pro lékaře a pacienty, a to v několika různých projektech. Aktivit a nápadů, které bude moci v novém Centru telemedicínských služeb rozvíjet, má ÚVKA více. Ukazují, kde všude se může uplatnit vzdálený monitoring fyziologických funkcí.

Celý článek zde

Fotky