Aktuality

15. září, 2021
  • Text
  • Foto

Jste studentem lékařské fakulty nebo biomedicínského inženýrství? Chcete se podílet na rozvoji telemedicíny v ČR?

Pak hledáme právě vás!

Co všechno se u nás, milí studenti, naučíte?

 

Používání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví je v dnešní době čím dál oblíbenějším a v budoucnu bude jeho nedílnou součástí. Výchova mladých lékařů k využívání těchto technologií se proto stává velmi důležitou.

 

Centrum telemedicínských služeb ve Fakultní nemocnici Ostrava již více než rok nabízí možnost odborných stáží pro studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity, a to nejen všeobecného lékařství, ale i dalších nelékařských oborů. Studenti se během stáže seznamují s využitím telemonitoringu v reálných projektech. Získávají praxi se samotným používáním měřicích přístrojů a také mají možnosti osvojit si práci s telemedicínským portálem a mohou nahlédnout do výhod, které telemedicína poskytuje nejen pacientům, ale také lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu.

 

Náplň činností, ke kterým se studenti během stáže dostanou, je velmi různorodá. Přes přípravu telemedicínských měřicích sad, které následně putují domů za pacienty, vytváření edukačních podkladů a manuálů pro pacienty, kde popisují správnou techniku selfmonitoringu, až po analýzu naměřených hodnot a statistickou evaluaci telemedicínských projektů.

 

Pokud se chcete stát součástí našeho týmu a podílet se na rozvoji telemedicíny, neváhejte nás kontaktovat na tel. 800 500 408.

 

Fotky