Aktuality

14. října, 2019
  • Text
  • Foto

Centrum telemedicíny vznikne nově ve Fakultní nemocnici v Ostravě

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci stvrdili dnes společně představitelé Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), Ústavu vývoje a klinických aplikací (ÚVKA) a Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) zájem spolupracovat na zřízení a provozu CENTRA TELEMEDICÍNSKÝCH SLUŽEB. Toto specializované pracoviště zahájí svoji činnost do konce letošního roku.

Telemedicína je součástí elektronizace zdravotnictví, tzv. eHealth. Jedná se o moderní odvětví léčebné péče, díky kterému lékař online sleduje na dálku důležité údaje o zdravotním stavu pacienta a může mu poskytnout okamžitou konzultační pomoc. A právě FNO ve spolupráci s ÚVKA a LF OU pomocí speciálního softwaru, mobilních aplikací pro pacienta i lékaře a dostupných diagnostických přístrojů ví, jak na to.

 „Pacientům s chronickým onemocněním telemedicína výrazně zlepšuje kvalitu života. Odpadnou dlouhotrvající hospitalizace, mohou zůstat v domácím prostředí a přitom pod lékařskou kontrolou, což se pozitivně odrazí hlavně na jejich psychice. Nezanedbatelným přínosem je i celkové zlevnění léčby“, uvedl MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FNO.

Centrum telemedicínských služeb bude umístěno v areálu FNO. Potřebné přístrojové a technologické vybavení poskytne ÚVKA. Zřízení pracoviště pro stáže a výuku studentů bude mít na starost LF OU. Všichni partneři společně zajistí odborné a personální vedení, provoz centra a účast na projektech financovaných z národních, evropských i mezinárodních dotačních programů.

„S Fakultní nemocnicí Ostrava spolupracujeme na pilotních projektech telemedicíny v praxi již třetím rokem. Proto jsem nesmírně rád, že zřizujeme společné centrum, které posune naši vzájemnou spolupráci na další úroveň a přinese jak lékařům tak pacientům další možnosti vzdálené diagnostiky. Zapojení budoucích lékařů a jejich konfrontace s moderním přístupem k diagnostice a prevenci je dalším benefitem rozvoje telemedicíny v ČR “, řekl Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel ÚVKA.

Společným cílem projektu je především dál rozvíjet aktivity, které doposud vykonával ÚVKA. Tedy pokračovat v realizaci projektů vzdáleného monitoringu fyziologických funkcí pacientů, zavádění a klinické ověřování telemedicínských postupů v různých lékařských oborech.

Telemedicína je dnes novým, ale zato velmi rychle se rozvíjejícím oborem. Věřím, že díky vzniku nového pracoviště pro výuku a stáže studentů, které bude nedílnou součástí telemedicínského centra, se budou moci naši studenti s tímto novým odvětvím medicíny blíže seznámit. Osobně mě těší i skutečnost, že díky vzniku nového pracoviště a vzájemnou spoluprací s oběma institucemi dojde k dalšímu zkvalitnění výuky na naší fakultě, shrnul Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., děkan LF OU.

 

Ing. Petra Petlachová                                       Ing. Norbert Schellong, MPH                             Ing. Hana Hanke                                  

Odd. komunikace FNO                                     ředitel ÚVKA                                                     tisková mluvčí LF OU                          

pressfno@fno.cz                                              office@ndcentrum.cz                                        pressLF@osu.cz                                   

 

Fotky