Aktuality

15. ledna, 2020
  • Text
  • Foto

Centrum telemedicínských služeb začalo fungovat ve Fakultní nemocnici Ostrava

Centrum telemedicínských služeb bylo slavnostně otevřeno 15. ledna 2020 ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) za podpory partnerů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Fakultní nemocnice Ostrava a Ústavu vývoje a klinických aplikací (provozovatele Národního dohledového centra). Projekt podpořil také Moravskoslezský kraj.

Pacienti, kteří jsou zapojeni do projektu telemedicíny a se svým ošetřujícím lékařem jsou v kontaktu pomocí moderních mobilních technologií, najdou odbornou technickou pomoc a podporu v nově vzniklém Centru telemedicínských služeb. Je umístěno v prostoru respiria FN Ostrava, v Pavilonu L. 

Podle trendů nejmodernější medicíny by měli chroničtí pacienti trávit v nemocnici jen nejnutnější čas a další léčba už má probíhat ideálně v domácím prostředí, ale pod kontrolou ošetřujícího lékaře, “ uvedl MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava a dodal, že otevření centra tuto cestu jednoznačně podpoří.

Spánková apnoe postihuje 3 až 7 procent dospělých a má řadu komplikací, včetně kardiovaskulárních chorob, zhoršení diabetu a dalších. Léčba  této poruchy dýchání  je založena na použití přetlaku přes masku v době spánku. Léčebné přístroje je možné telemetricky kontrolovat a upravovat jejich nastavení,“ uvádí MUDr. Vilém Novák z Centra pro poruchy spánku a bdění při FN Ostrava.

Sestra si stahuje data z přístroje na dálku, pan doktor mi přístroj seřizuje na dálku, sem do nemocnice jezdím minimálně. Pro mě je to určitě velký přínos,“ popisuje svůj současný kontakt Zdeněk Socha, jeden z pacientů doktora Nováka.

 

Odkaz na celý článek zde

Odkaz na článek ve Zdravotnickém deníku zde

Reportáž ČT1 Události v regionech k návštěvě ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha při slavnostním zahájení provozu Centra telemedicínských služeb zde