Aktuality

3. srpna, 2021
  • Text
  • Foto

1. ročník odborné akce Den zdraví na dálku, 9. září 2021

Vážení přátelé, přijměte pozvání na 1. ročník odborné akce Den zdraví na dálku, která se bude konat 9. září 2021 v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Tato celodenní akce bude věnována popularizaci telemedicíny s odborným zaměřením na již realizované projekty v klinické praxi a vyhodnocení jejich přínosů v systému zdravotní péče.

 

Záštitu nad akcí převzali a osobní účast přislíbili Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví a hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Hlavní část odborného bloku bude za účasti zástupců MPO ČR, MZČR a zdravotních pojišťoven zaměřena na prezentaci a panelovou diskusi týkající se možností využití Národního fondu obnovy při rozvoji eHealth, posílení kybernetické bezpečnosti nebo využití nových technologií při implementaci v distanční léčbě. V panelové diskuzi vystoupí prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Akce bude mít širokou mediální podporu nejen odborných periodik. Budeme velmi potěšení, pokud se stanete partnerem této jedinečné akce a využijete možnosti osobně sdílet své zkušenosti a plány realizace rozvojových projektů s ostatními kapacitami z řad špiček českého zdravotnictví, technologických lídrů a nejvyšších politických představitelů.

 

 

Podrobné informace nalezente na webu:

zdravinadalku.cz

 

Fotky