Inovativní postupy v oblasti telemedicíny přináší pacientům v domácím prostředí možnost okamžitého přenesení informací o vitálních funkcích směrem k lékaři, a to prostřednictvím nepřetržitě fungujícího Národního dohledového centra. Dynamický rozvoj v oblasti technologií přenosu dat a přístrojů pro snímání fyziologických funkcí vedl ke vzniku komplexního telemedicínského řešení, které se vyznačuje jednoduchou obsluhou ze strany pacienta, spolehlivostí a bezpečností přenosu snímaných dat a maximální podporou pro lékaře.

Pravidelné měření vitálních hodnot a jejich vyhodnocení lékaři umožní reagovat na změny zdravotního stavu, např. pružně upravit medikaci, stanovit přesnější diagnózu, včas zareagovat na zhoršení či zlepšení Vašeho zdravotního stavu. Tímto lze častokrát předcházet i zbytečné (opakované) hospitalizaci.

V současné době umíme takto snímat, přenášet, zobrazovat a vyhodnocovat hodnoty krevního tlaku (tlakoměry), kyslíkové saturace krve a pulzu (oxymetry), dechové funkce (spirometr), hladiny cukru v krvi se záznamem dávkování inzulínu (glukometr), srdeční akce (jednokanálové a tříkanálové EKG včetně

000

záznamu pohybu), teploty (infračervený a kontinuální teploměr), hmotnosti (váha včetně poměrného rozdělení tuku, vody, svalu). Naměřená data u pacienta jsou přenášena a vyhodnocována v reálném čase (časové zpožděni je 10 – 15 s).

Odborné asistentky dohledového centra jsou k dispozici na bezplatné telefonní lince 800 500 408 a jsou připravené pomoci Vám při řešení Vašich požadavků.

Telemonitoring nenahrazuje lékaře, ale zprostředkovává lékaři co možná nejvíce aktuálních informací o fyziologických funcích pacienta potřebných pro rychlou úpravu, případně stanovení léčby. Zároveň pacientovi a jeho blízkým přináší více jistoty, klidu a pocit bezpečí.