Pokud Vás služby poskytované Národním dohledovým centrem zaujaly a máte zájem s námi spolupracovat, je to velice snadné:

  • Kontakt Národního dohledového centra

kontaktujete Národní dohledové centrum prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky na bezplatnou linku 800 500 408

 

  • Návštěva konzultanta klinických aplikací NDC

kontakt na Vás bude předán odbornému konzultantovi, který si s Vámi dohodne osobní návštěvu, předvede naše telemedicínské řešení a dohodne možné způsoby spolupráce. Zároveň budete mít možnost vyzkoušet demoverzi aplikace lékař.

 

  • Uzavření smlouvy o spolupráci s NDC

v případě vašeho zájmu o spolupráci bude vypracována a následně po odsouhlasení podepsána smlouva o spolupráci

 

  • Vygenerování a doručení přístupového hesla

na základě podepsaného autorizačního protokolu pro lékaře a odborný dozor vám bude vygenerováno a doručeno přístupové heslo

 

  • Zřízení přístupu do aplikace „lékař“ NDC

bude Vám zřízen přístup do aplikace, poskytnuta technická podpora, zaškolení a obdržíte manuál pro práci v aplikaci lékař

ndc

Lékař si může zvolit  možnou formu spolupráce:

  • Aktivní účast lékaře – lékař komunikaci s pacientem zajišťuje sám a výkony telemonitoringu účtuje pacientovi jako nadstandardní výkony nehrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění. Výkony telemonitoringu jsou následně na základě Smlouvy o zajištění zdravotních služeb – vzdáleného monitoringu uzavřené s NDC účtovány lékaři.
  • Pasivní účast lékaře – lékař zprostředkuje kontakt pacienta a Národního dohledového centra, doporučí plán měření a parametry monitoringu a následně zajišťuje lékařský odborný dohled nad monitorovaným pacientem. Na základě uzavřené smlouvy s NDC (Smlouvy o odborném dohledu a konzultacích, případně Dohoda o provedení práce)  obdrží za realizovaný lékařský dohled smluvenou odměnu. Všechny ostatní činnosti a komunikaci s pacientem zajišťuje NDC.
Na spolupráci s Vámi se těší tým Národního dohledového centra.