Vzdálený monitoring je vhodný způsob, jak sledovat vývoj zdravotního stavu pacienta, který je v domácím prostředí. Pravidelné měření vitálních hodnot a srdečních akcí, jejich přenos, zobrazení a vyhodnocení umožní lékaři pružně reagovat na změny zdravotního stavu, např. upravit medikaci, stanovit přesnější diagnózu, včas zareagovat na zhoršení či zlepšení zdravotního stavu pacienta. V současné době lze takto snímat, přenášet, zobrazovat a vyhodnocovat hodnoty krevního tlaku (tlakoměry), kyslíkové saturace krve a pulzu (oximetry), dechové funkce (spirometr), hladiny cukru v krvi se záznamem dávkování inzulínu (glukometr), srdeční akce (jednokanálové a tříkanálové EKG včetně záznamu pohybu s neomezenou délkou záznamu), teploty (infračervený a kontinuální teploměr), hmotnosti (váha včetně poměrného rozdělení tuku, vody, svalu).

V průběhu našeho pilotního projektu jsme dlouhodobě monitorovali více než 100 pacientů z oborů kardiologie, diabetologie, pneumologie a praktického lékařství. Byli mezi nimi jak pacienti s chronickým onemocněním, tak pacienti v postnemocniční péči nebo v dlouhodobé domácí péči. Pilotní projekt prokázal jak zvýšení disciplíny pacientů při léčbě, projevující se zlepšujícími se trendy, případně lepší stabilizaci stavu pacienta, menším počtem nutných   sdassdasdssdasdasdasdsddasd

dat,

nahld

opakovaných hospitalizací z důvodu vysoké spolehlivosti řešení, přesnosti a rychlosti přenášených dat (10 – 15 s), ale častokrát i zachycení zhoršujícího se stavu. Zároveň bylo u několika pacientů, kteří si dlouhodobě stěžovali na subjektivní obtíže, odhaleno zdravotní riziko (zejména srdeční arytmie), které nebylo možné ani při opakovaných ambulantních vyšetřeních odhalit.

Pokud máte zájem umožnit svým pacientům používat telemonitoring jakou vhodnou podporou jejich léčby, stabilizaci zdravotního stavu případně jako podporu správného stanovení diagnózy, budeme velmi rádi, pokud projevíte zájem o spolupráci s naším Národním dohledovým centrem telemedicínských služeb.