Národní dohledové centrum má v současné době nejucelenější řešení pro telemonitoring. Toto řešení  bylo vyvíjeno s důrazem na jednoduchost a snadnost obsluhy ze strany pacienta, bezpečnost a spolehlivost z pohledu přenosu a uchování dat, ale především s důrazem na maximální podporu pro lékaře při zachování časové nenáročnosti a jednoduchosti práce v lékařské aplikaci.

Minimální nároky na intervence ze strany lékaře jsou zajišťovány jednak samotnými funkcemi řešení (lékař je informován jen v případě překročení nastavených limitních hodnot, případně záchytu incidentů (např. EKG) a jednak zajištěným nepřetržitým provozem dohledového centra (zajišťuje technickou podporu pacientovi, hodnocení  přenesených záznamů, komunikaci s pacientem, dohlíží na dodržování plánu měření ze strany pacienta).

Pro všechny své pacienty a všechna měření má lékař jen jeden zabezpečený přístup do aplikace, ve které může prohlížet a vyhodnocovat naměřená

taktován ošetřující lékař i pacient, popř. rodinný příslušník.

01

a vyhodnocovat naměřená data nebo posílat pacientovi zprávy (úpravy medikace, změny měření, objednat návštěvu v ordinaci apod.). Po ukončení monitoringu dostává lékař závěrečnou zprávu s historií měření pro založení do karty pacienta.