Naše filosofie

centrum

Ústav vývoje a klinických aplikací byl založen v r. 2015. Je neziskovou organizací a mezi jeho hlavní činnosti patří provozování centra telemedicínských služeb – Národního dohledového centra.
Vizí Národního dohledového centra je umožnit rozšíření telemedicíny do praktické aplikace v rámci zdravotních služeb. Není to science fiction, ani vize daleké budoucnosti, ale realita. Existují systémy, které jsou již v současnosti využívány v praxi. V USA s nimi jsou dobré zkušenosti a Evropa zámoří dotahuje. Mnohočetné studie ve světě prokázaly nepopiratelný přínos telemedicíny. V původních členských zemích EU jsou postupy podporované nástroji telemedicíny přijaty jako běžný nástroj řešení problémů stárnoucího obyvatelstva a nárůstu chronických onemocnění. Např. centra pro Medicare a Medicaid Services vydala pro rok 2014 doporučení k úpravě úhrad tak, aby došlo k prodloužení monitorace na 90, a více dnů a ke komplexnímu pokrytí péče o chronicky nemocné. V rámci programu WSD – Whole System Demonstrator probíhalo od května 2008 do listopadu 2009 u 6191 pacientů (diabetes, srdeční selhání, chronické dýchací obtíže) testování telemedicínských řešení s cílem odpovědět na otázku “co přináší využití technologií pro vzdálenou péči jako nástroje ve zdravotnictví?” Výsledky jsou následující:

 • (COPD) snížení úmrtnosti pacientů o 45%,
 • snížení hospitalizace v důsledku mimořádných událostí o 20%,
 • 15% snížení počtu návštěv na pohotovosti,
 • snížení plánované hospitalizace o 14%,
 • snížení počtu dnů strávených v nemocnici o 14%,
 • snížení tarifních nákladů o 8%.

Také v ČR je nyní dostupný systém, který umožňuje na dálku monitoraci rizikových faktorů u sledovaných pacientů lékařem. Tento systém, který je implementován v Národním dohledovém centru prošel dvouletým vývojem a rok probíhalo jeho úspěšné ověření v pilotním projektu.
Ve správní radě ústavu sedí lékaři, kteří mají s telemedicínou bohaté zkušenosti. MUDr. Jaroslav Januška v rámci své dlouholeté práce kardiologa a kardiochirurga využívá telemedicínské apilkace u svých pacientů a byl i u zrodu projektu Národního dohledového centra, MUDr. Oldřich Pospíšil byl u zavádění nových metod moderní medicíny v Anglii, kde dlouhá léta působil jako lékař. Statutárním ředitelem ústavu byl jmenován Ing. Norbert Schellong, MPH, který několik let řídil síť nemocnic na Slovensku a aktivně se podílel na jejich restrukturalizaci a modernizaci.

Naší ambicí není něco nového zkoušet, ale prokázat, že to co děláme má smysl, význam, přínos a tím i budoucnost.
Zajímavé odkazy
 • Česká televize – Telemedicína
 • Penzista.net  – Telemedicína pro seniory
 • CIO World – Telemedicína přispívá i ke zlepšování klinických procesů
 • MedNEWS – Nadační fond Domácí Anděl pomáhá
 • Zdravotnický deník – Telemedicína by mohla pomoci od hubnutí až k paliativní péči
 • Novinky.cz – Projekty telemedicíny se začínají hlásit o slovo
 • Hospodářské noviny – Spolupráce se zdravotními pojišťovnami
 • Zdravotnický deník – Telemedicína a pojišťovny
 • Blesk zprávy – Cukrovka u dětí a její nárůst v populaci (Endokrinolog a přednosta Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Jan Lebl)
Ke stažení
Spřátelené weby
ndfa
mm
vsb
ou
bulov
fno

 

Informace pro spotřebitele

V případě, že mezi námi a spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu určenému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.