Pacient v pohodlí svého domova provádí  lékařem  stanovená měření. K tomuto účelu pacient používá vhodné kompatibilní přístroje, které dostane buďto v rámci poskytované služby od Národního dohledového centra, nebo si je může sám zakoupit.

Všechny doporučené přístroje mají velmi jednoduchou obsluhu včetně podrobného návodu k jejich používání. Pokud se objeví nějaký problém, odborné asistentky dohledového centra jsou připraveny na bezplatné lince 800 500 408 Vám s jeho odstraněním pomoci.

Přístroje jsou uzpůsobené pro bezdrátový přenos  naměřených hodnot. Data jsou přenášena zařízením na soukromé a zabezpečené síti do uložiště a v reálném čase jsou v Národním dohledovém centru zobrazována a vyhodnocována. V případě, že měření neprobíhá dle nastaveného plánu (nejsou správně a ve správném čase přenesená požadovaná data) je prostřednictvím sms, popř. telefonicky  asistentkami dohledového centra pacient kontaktován. V případě, že naměřené hodnoty vykazují zhoršující se trendy, je kontaktován ošetřující lékař i pacient, popř. rodinný příslušník.

6

Lékař má možnost vzdáleného zabezpečeného přístupu do aplikace dohledového centra a může tak kdykoliv vyhodnotit stav pacienta, případně s pacientem, prostřednictvím Národního dohledového centra komunikovat (upravit medikaci, změnit parametry a nastavení měření, pozvat pacienta na kontrolu do ordinace apod.).