V současné době není většina telemedicínských výkonů hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Výkony poskytované Národním dohledovým centrem tak hradí pacient sám. Ke zmírnění finanční náročnosti spolupracuje Národní dohledové centrum s Nadačním fondem Domácí anděl. Ten v rámci svých možností poskytuje pacientům příspěvky (dary) na úhradu části nákladů. O této možnosti se více dovíte na www.domaciandel.cz.

Cena za prováděný monitoring se skládá z nákladů na přenos dat, přístroje (pokud pacient nevlastní své), nákladů na nepřetržitý provoz Národního dohledového centra a nákladů na administraci a logistiku. Jelikož každý pacient má individuálně nastavené parametry monitoringu (liší se množstvím přenášených a zpracovaných dat, použitými přístroji, náročností vyhodnocení, četnosti měření apod.) je kalkulace měření vždy zpracována až na základě konkrétního měření. Tato kalkulace musí být před zahájením výkonů odsouhlasena objednatelem.

Pro informativní představu se náklady na monitoring pohybují od 30 do 170 Kč/den, v případě kontinuálního snímání dat včetně vyhodnocení je cena vyšší (např. u 24 hod EKG je to 450 Kč/den).

1

Jednorázové náklady na připojení pacienta (vč. nastavení přístrojů) jsou od 300 do 500,- Kč a nejkratší doba monitoringu je stanovena na 1 měsíc.

O cenovou kalkulaci můžete zažádat před zahájením měření nebo vám bude zaslána automaticky ke schválení po vyplnění registračního formuláře s lékařem.

 

Cenová kalkulace