Mezinárodní konference Brokerage Event 2017

Dne 5.10.2017 proběhla prezentace Národního dohledového centra na již 5. ročníku Brokerage Event na téma inteligentní technologie pro občany Moravskoslezského kraje, která proběhla v Nové aule VŠB pod záštitou náměstka hejtmana Jakuba Unucky. Organizátorem konference byla Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s CPI VŠB a Krajskou hospodářskou komorou. (stránky události)

Výhra v soutěži „Chytrá řešení“ MSK

Koncepce chytrého regionu vychází z dlouhodobé vize zlepšit lidem v regionu kvalitu života s pomocí využití moderních technologií. Jedním z prvních konkrétních kroků, jak se tomuto cíli přiblížit, je právě podpora inovativních projektů jako je temeledicína. Sociálním a zdravotnickým zařízením budou poskytnuty 4 telemedicínské terminály pro snímání fyziologických funkcí uživatelů ZSS. (Celý článek)

Ošetřovatelské dny prevence

Jedná se o přednášky pro studenty programu Ošetřovatelství a oboru Všeobecná sestra a širokou veřejnost. Tento blok přednášek se zaměřuje na zdravotní a sociální prevenci. Dohledové centrum zde prezentovalo možnosti využití telemedicíny pro občany MSK a klienty sociálních služeb. Foto

Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků

Cílem každoročně pořádaného kongresu je komplexní edukace odborné veřejnosti v péči o diabetické pacienty. Jedním z prezentovaných témat byla právě spolupráce NDC s diabetologickými ambulancemi. Foto 1 , Foto 2 , Pozvánka

Konference – Efektivní nemocnice 2016

Ve dnech 29. 11. a 30. 11. 2016 se Národní dohledové centrum zúčastnilo odborné konference „Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“, která se konala v Congress Hotelu Clarion v Praze. Foto 1 , Foto 2 , Program

Prezentace NDC IV. Mezinárodní kongres POUZP

Dne 7.10. 2016 se Národního dohledového centrum zúčastnilo IV. Mezinárodního kongresu POUZP v Multifunkční aule Gong, Dolních Vítkovicích Ostrava. Prezentována byla přednáška na téma „Telemedicína v praxi“. Program, prezentace

Prezentace NDC XIII. Traumatologické dny

Dne 5.10.2016 se Národního dohledového centrum zúčastní kongresu XIII. Ostravských traumatologických dnů v Rožnově pod Radhoštěm. Na kongresu bude předneseno téma „Telemedicína jako pomocník při doléčení traumat každého věku“ a možnost si vyzkoušet telemedicínu v praxi. Program konference , Foto

Monitoring dětských pacientů

V rámci spolupráce s Fakultní nemocnicí v Ostravě byl zahájen monitoring fyziologických funkcí dětských pacientů. Projektu se účastní pacienti z ambulance dětské dialýzy a nefrologie. Garantem projektu je MUDr. Tomáš Zaoral, jehož cílem je aplikovat do praxe systém telemedicíny za účelem snížení počtu návštěv zdravotnického zařízení a doby hospitalizace pacientů.

TopHelp Ostrava

NDC navázalo úzkou spolupráci se společností TopHelp s.r.o. Ostrava. Zdravotní sestry budou provádět měření stálých pacientů telemedicínskými přístroji, tak aby měli ošetřující lékaři bezprostřední přístup k naměřeným údajům a možnost okamžité změny medikace. FOTO

Nemocnice Motol

Národní dohledové centrum 1.6.2016 zahájilo spolupráci s nemocnicí Motol v Praze. Projekt je zaměřen na dlouhodobou monitoraci diabetiků s neuspokojivou kompenzací v domácím prostředí s využitím telemedicíny a služeb NDC.

Spánkové apnoe

Dne 1.6.2016 byl zahájen projekt spánkové apnoe ve spolupráci s MUDr. Novákem, lékařem Fakultní nemocnice Ostrava. Pacienti s poruchami dýchání vázanou na spánek budou vzdáleně monitorováni Národním dohledovým centrem po dobu 1 měsíce. Pro měření bude sloužit přístroj oxymetr, který snímá saturaci krve kyslíkem.

Nadační fond Domácí Anděl

Dne 27.1. 2016 bylo podepsáno memorandum o spolupráci s Nadačním fondem Domácí Anděl. Tato spolupráce umožní našim klientům a pacientům žádat o příspěvek na úhradu námi poskytovaných telemedicínských služeb. Více na www.domaciandel.cz

Nové dohledové centrum

Od poloviny ledna funguje nové dohledové centrum, které bylo zřízeno v moderních prostorách Vědecko – technologického parku v Ostravě. Toto centrum je vybaveno nejmodernějším telemedicínským řešením a pro naše klienty a pacienty poskytuje telemedicínské služby v nepřetržitém provozu.

Spolupráce s VŠB – TUO

Ústav vývoje a klinických aplikací z.ú., který je provozovatelem Národního dohledového centra uzavřel smlouvu o spolupráci s Katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB – TU v Ostravě. Spolupráce zajistí pokračování vývoje a další rozvoj telemedicínských služeb a zároveň umožní realizací odborných praxí pro studenty VŠB.

Nabídka Medical Montitor

V rámci partnerství s Národním dohledovým centrem nabízí Medical Monitor, který je naším výhradním dodavatelem přístrojů pro telemedicínu, pro naše klienty a pacienty v případě nákupu slevu ve výši 10% z maloobchodních cen na přístroje, spotřební materiál a příslušenství. Podmínkou je uzavření smlouvy na vzdálený monitoring s Národním dohledovým centrem. Nabídka přístrojů na www.medicalmonitor.cz