Veletrh URBIS SMART CITY FAIR

Národní dohledové centrum se představilo na dvoudenním veletrhu URBIS SMART CITY FAIR konaném ve dnech 25.-26.4.2018 v Brně. Tento veletrh spojený s prestižní mezinárodní konferencí prezentoval nejnovější trendy a řešení v oblasti konceptu „smart city“. Národní dohledové centrum mělo společnou expozici s Moravskoslezským krajem, které oblast chytrých řešení významně podporuje. V soutěži „O nejlepší chytrá řešení Moravskoslezského kraje pro rok 2017“ vyhlášené Moravskoslezským krajem se Ústav vývoje a klinických aplikací (provozovatel Národního dohledového centra) stal celkovým vítězem napříč všemi kategoriemi.

Foto 1,
Foto 2,
Foto 3,
Foto 4

Slavnostní představení výsledků projektů podpořených v rámci Soutěže o nejlepší chytrá řešení MSK

Akce se uskutečnila dne 22.1.2018 v prostorách Malého sálu GONG – Dolní oblast Vítkovice. V průběhu slavnostního galavečera bylo představeno sedm projektů z oblastí dopravy, úspor, infrastruktury, debyrokratizace a zdravotnictví. Za tuto oblast prezentovalo vítězný projekt SW aplikace pro vzdálený skupinový monitoring fyziologických funkcí také Národní dohledové centrum. Děkujeme Moravskoslezskému kraji za podporu „chytrých řešení“ a Agentuře pro regionální rozvoj za výbornou spolupráci a skvělou organizaci slavnostního večera. (Celý článek, Video 1, Video 2)

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

Reportáž ČT1 – Lékaři už nemusí za pacienty chodit

19.1.2018 odvysílala Česká televize v pořadu Události v regionech (Ostrava) reportáž o Národním dohledovém centru a vzdáleném monitoringu pacientů v domovech pro seniory. Štáb ČT1 navštívil pracoviště dohledového centra, nedaleký Domov Slunečnice, se kterým NDC spolupracuje, a předního kardiologa MUDr. Jaroslava Janušku, který využívá telemedicínské aplikace u svých pacientů. Hostem v ostravském studiu byl ředitel Ústavu vývoje a klinických aplikací Norbert Schellong. (Video)

Mezinárodní konference Brokerage Event 2017

Dne 5.10.2017 proběhla prezentace Národního dohledového centra na již 5. ročníku Brokerage Event na téma inteligentní technologie pro občany Moravskoslezského kraje, která proběhla v Nové aule VŠB pod záštitou náměstka hejtmana Jakuba Unucky. Organizátorem konference byla Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s CPI VŠB a Krajskou hospodářskou komorou. (stránky události)

Výhra v soutěži „Chytrá řešení“ MSK

Koncepce chytrého regionu vychází z dlouhodobé vize zlepšit lidem v regionu kvalitu života s pomocí využití moderních technologií. Jedním z prvních konkrétních kroků, jak se tomuto cíli přiblížit, je právě podpora inovativních projektů jako je temeledicína. Sociálním a zdravotnickým zařízením budou poskytnuty 4 telemedicínské terminály pro snímání fyziologických funkcí uživatelů ZSS. (Celý článek)

Ošetřovatelské dny prevence

Jedná se o přednášky pro studenty programu Ošetřovatelství a oboru Všeobecná sestra a širokou veřejnost. Tento blok přednášek se zaměřuje na zdravotní a sociální prevenci. Dohledové centrum zde prezentovalo možnosti využití telemedicíny pro občany MSK a klienty sociálních služeb. Foto

Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků

Cílem každoročně pořádaného kongresu je komplexní edukace odborné veřejnosti v péči o diabetické pacienty. Jedním z prezentovaných témat byla právě spolupráce NDC s diabetologickými ambulancemi. Foto 1 , Foto 2 , Pozvánka

Konference – Efektivní nemocnice 2016

Ve dnech 29. 11. a 30. 11. 2016 se Národní dohledové centrum zúčastnilo odborné konference „Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“, která se konala v Congress Hotelu Clarion v Praze. Foto 1 , Foto 2 , Program

Prezentace NDC IV. Mezinárodní kongres POUZP

Dne 7.10. 2016 se Národního dohledového centrum zúčastnilo IV. Mezinárodního kongresu POUZP v Multifunkční aule Gong, Dolních Vítkovicích Ostrava. Prezentována byla přednáška na téma „Telemedicína v praxi“. Program, prezentace

Prezentace NDC XIII. Traumatologické dny

Dne 5.10.2016 se Národního dohledového centrum zúčastní kongresu XIII. Ostravských traumatologických dnů v Rožnově pod Radhoštěm. Na kongresu bude předneseno téma „Telemedicína jako pomocník při doléčení traumat každého věku“ a možnost si vyzkoušet telemedicínu v praxi. Program konference , Foto

Monitoring dětských pacientů

V rámci spolupráce s Fakultní nemocnicí v Ostravě byl zahájen monitoring fyziologických funkcí dětských pacientů. Projektu se účastní pacienti z ambulance dětské dialýzy a nefrologie. Garantem projektu je MUDr. Tomáš Zaoral, jehož cílem je aplikovat do praxe systém telemedicíny za účelem snížení počtu návštěv zdravotnického zařízení a doby hospitalizace pacientů.

TopHelp Ostrava

NDC navázalo úzkou spolupráci se společností TopHelp s.r.o. Ostrava. Zdravotní sestry budou provádět měření stálých pacientů telemedicínskými přístroji, tak aby měli ošetřující lékaři bezprostřední přístup k naměřeným údajům a možnost okamžité změny medikace. FOTO

Nemocnice Motol

Národní dohledové centrum 1.6.2016 zahájilo spolupráci s nemocnicí Motol v Praze. Projekt je zaměřen na dlouhodobou monitoraci diabetiků s neuspokojivou kompenzací v domácím prostředí s využitím telemedicíny a služeb NDC.

Spánkové apnoe

Dne 1.6.2016 byl zahájen projekt spánkové apnoe ve spolupráci s MUDr. Novákem, lékařem Fakultní nemocnice Ostrava. Pacienti s poruchami dýchání vázanou na spánek budou vzdáleně monitorováni Národním dohledovým centrem po dobu 1 měsíce. Pro měření bude sloužit přístroj oxymetr, který snímá saturaci krve kyslíkem.

Nadační fond Domácí Anděl

Dne 27.1. 2016 bylo podepsáno memorandum o spolupráci s Nadačním fondem Domácí Anděl. Tato spolupráce umožní našim klientům a pacientům žádat o příspěvek na úhradu námi poskytovaných telemedicínských služeb. Více na www.domaciandel.cz

Nové dohledové centrum

Od poloviny ledna funguje nové dohledové centrum, které bylo zřízeno v moderních prostorách Vědecko – technologického parku v Ostravě. Toto centrum je vybaveno nejmodernějším telemedicínským řešením a pro naše klienty a pacienty poskytuje telemedicínské služby v nepřetržitém provozu.

Spolupráce s VŠB – TUO

Ústav vývoje a klinických aplikací z.ú., který je provozovatelem Národního dohledového centra uzavřel smlouvu o spolupráci s Katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB – TU v Ostravě. Spolupráce zajistí pokračování vývoje a další rozvoj telemedicínských služeb a zároveň umožní realizací odborných praxí pro studenty VŠB.

Nabídka Medical Montitor

V rámci partnerství s Národním dohledovým centrem nabízí Medical Monitor, který je naším výhradním dodavatelem přístrojů pro telemedicínu, pro naše klienty a pacienty v případě nákupu slevu ve výši 10% z maloobchodních cen na přístroje, spotřební materiál a příslušenství. Podmínkou je uzavření smlouvy na vzdálený monitoring s Národním dohledovým centrem. Nabídka přístrojů na www.medicalmonitor.cz